Mikuláš II

  • Post published:14.12.2017

Jako každý rok jsme my, páťáci, měli za úkol dělat mladším dětem Mikuláše, anděly a čerty. Naše třída obešla obě první třídy a 2. – 4. B, páťáci z áčka zase 2. – 4. A. Třetí hodinu probíhala zkouška toho, jak to bude celé probíhat. Čtvrtou hodinu jsme vyšli “mikulášovat”. Nejprve jsme šli k prvňáčkům a rozdali jim andělíčky, které jsme jim vyrobili. Ve třídách to probíhalo tak, že nejprve do třídy vrazili čerti, děti trochu postrašili a také pomazali uhlím. Některé děti se hodně bály, a tak Mikuláš rychle zavolal anděly. Řekl, že vidí ve třídě samé hodné děti, ale že by pro jistotu rád slyšel básničku nebo písničku. Ve všech třídách měli nějakou připravenou. Potom se podíval do knihy a děti pochválil a některé taky pokáral. Nakonec andělé rozdali všem dětem mikulášské balíčky. Poslední hodinu jsme si museli vše odlíčit a převléct se. Doufáme, že si to všechny děti užily.

 

Žáci z 5.B