Osvěžující odpoledne ve vranské škole

  • Post published:21.6.2022

Ve středu 8. června proběhla akce Voda s podtitulem Osvěžující odpoledne se ZŠ Vrané nad Vltavou. Žáci společně s pedagogy připravili pestrý program na zahradě složený ze soutěží a kvízů, ve škole byly umístěny výstupy z projektů z přírodopisu, zeměpisu, českého jazyky a dalších předmětů, kdy prvek vody se prolínal celým odpolednem.

V přízemí školy se promítala videa připravená žáky 9.B, na půdě byla vystavena soutěžní výtvarná díla žáků. Během dopoledne mohli všichni žáci a zaměstnanci hlasovat o nejlepší díla ve třech věkových kategorií, celkově bylo sečteno 410 hlasů.

V kategorii „Kapka“ (1. a 2. ročník) vyhrál David Žirovnický, na druhém místě se umístila Barbora Szábo, třetí místo vybojoval Lukáš Fiala. Žáci třetích až pátých tříd soutěžili v kategorii „Studánka“, nejvíce hlasů získala Zuzana Sejkorová, Laura Vlková a Linda Vnuková získaly druhé respektive třetí místo. „Vlna“ byla kategorie pro žáky druhého stupně, kde první místo obsadila Ema Antonie Horská, druhá v pořadí skončila Nela Kiliánová a na třetí příčce se umístila Zuzana Hrubá.

Na zahradě byla slavnostně přestřižena páska u nové venkovní učebny a následovala vystoupení žáků složená z písniček, chemických pokusů i divadelní scénky. Slunečné odpoledne uzavřeli žáci 9.A svým zpěvem.

Michal Mrlík