Seznam členů

z řad zákonných zástupců:

  • Lenka Lodrová
  • Lucie Strejcová
  • Vladimír Hudousek

z řad pedagogických pracovníků:

  • Ivana Hereitová
  • Jaroslava Hnátová
  • Jana Kadlecová

z řad zřizovatele:

  • Ivana Rážová
  • Jan Kukla
  • Stanislav Drábek

email: radaskoly@zsvrane.cz