Seznam členů

z řad zákonných zástupců:

  • Mgr. Václav Havlíček
  • Zdeňka Mašková
  • Bc. Sandra Telenská

z řad pedagogických pracovníků:

  • Ing. Ondřej Benda
  • Mgr. Tereza Šepsová
  • Doplňovací volby na třetího zástupce z řad pedagogů proběhnou na začátku března 2024.

z řad zřizovatele:

  • Ing. Jan Kukla
  • Ing. Viktor Janauer
  • Ivana Rážová

email: radaskoly@zsvrane.cz