Organizace školního roku 2022/2023

MŠMT č.j.:12071/2022-1

 

Vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou stanoveny od 13. 2. – 19. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Ředitelské volno: 18. 11. 2022, 22. 12. 2022

 

Informace k organizaci školního roku 2022/2023 v Základní škole Vrané nad Vltavou

 

Vážení rodiče,

dne 1. 8. 2022 převzal zřizovatel Základní školy ve Vraném nad Vltavou agendu školy od odstupující ředitelky školy Mgr. Daniely Pořízkové, která oznámila odstoupení z funkce dne 26. 6. 2022.  Současně se svých funkcí vzdaly obě zástupkyně školy k 30. 6. 2022. 

Konkurzní řízení na nového ředitele má určité předepsané lhůty, které nelze zkrátit, i při rychlém průběhu trvá minimálně dva měsíce. Vyhlašovat konkurz na nového ředitele během prázdnin je nereálné, komunikovat s učiteli, kteří jsou na prázdninách a čerpají dovolenou rovněž.   Z tohoto důvodu se obec obrátila na soud, který ji jmenoval opatrovníkem školy. Na základě rozhodnutí soudu, zřizovatel zahájil bezprostředně kroky k zajištění výuky v novém školním roce 2022/23.  V souladu s obdrženými podklady (úvazky pedagogů na nový školní rok, třídnictvím v jednotlivých třídách), které si vyžádal zřizovatel od odstupujících zástupkyň školy, je připraven rozvrh na nový školní rok. Stabilita pedagogického sboru a návaznost na předchozí školní rok je zachována. Současně jsou připravovány podklady pro vypsání konkurzu na místo ředitele školy, který by se měl konat v období po komunálních volbách.

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2022 v 7:50 hod.

Třídy, třídní učitelé ve školním roce 2022/23  

I. stupeň

1. A Mgr. Tereza Šepsová, kmenová učebna S4

1. B Mgr. Petra Holubová, kmenová učebna S5

2. A Mgr. Radka Chaloupková, kmenová učebna S2

2. B Mgr. Ivana Hereitová, kmenová učebna S6

3. A Mgr. Vlasta Smetanová, kmenová učebna S1

3. B Mgr. Ivana Hejdová, kmenová třída S3

4. A Mgr. Kateřina Vrtišková, kmenová třída 04

4. B Mgr. Dana Špačková, kmenová třída S7

5. A Mgr. Jana Neumanová, kmenová třída 03

5. B Věra Liptáková, kmenová třída 01

 

II. stupeň

6. A Mgr. Jaroslava Hnátová, kmenová učebna, 13

6. B Mgr. Hana Jelínková, kmenová učebna 12

7. A Bc. Karel Zoubek, kmenová učebna 21

7. B Mgr. Kristýna Štolcová, kmenová učebna 02

8. A Mgr. Anna Kučerová, kmenová třída 22

8. B Kateřina Rauschertová, kmenová třída 05

9. A Lucie Urbanová, kmenová třída 23

9. B Mgr. Zuzana Šímová, kmenová třída 14

9. C Mgr. Gabriela Semová, kmenová třída 24

 

Závěrem bychom chtěli ujistit nejen všechny rodiče i ostatní občany, že obec vždy školu podporovala a bude tomu tak i do budoucna. Naším cílem je najít opět společnou řeč s dočasným i nově jmenovaným vedením školy, zachovat vysokou úroveň výuky a pokračovat tak v nastoleném trendu posledních desítek let.

 

Mgr. Dana Ullwerová

starostka obce