Organizace školního roku 2021/2022

Ředitelské volno: 27. 9. 2021, 22. 12. 2021, 30. 6. 2022

Podzimní prázdniny: 27. 10. 2021, 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny:  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022  (vyučování začne 3. 1. 2022)

Jednodenní pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7. 2. – 11. 2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

Zápis do 1. tříd: 22. 4. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022

Školní rok 2022/ 2023 začne 1. 9. 2022

Uzavření klasifikace:

  1. pol. 24. 1. 2022
  2. pol. 17. 6. 2022

 Konzultace pro rodiče žáků 1. stupně:

  1. pololetí: 8. 11. – 19. 11. 2021
  2. pololetí 11. 4. – 22. 4. 2022

   – individuálně kdykoli po domluvě s vyučujícími

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně:

  1. pololetí:  11. 11. 2021
  2. pololetí:  21. 4. 2022

   – individuálně kdykoli po domluvě s vyučujícími