. Zápis z jednání

Školní rok 2023/2024
Školní rok 2022/2023
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020
 • Zápis z 1. jednání ŠR – 8. 1. 2019 – zde
Archiv zápisů z jednání ŠR
 • Zápis z 2. jednání ŠR – 18. 6. 2018 – zde
 • Zápis z 2. jednání ŠR – 12. 6. 2017 – zde
 • Zápis z 3. jednání ŠR – 9. 11. 2017 – zde
 • Zápis z 1. jednání ŠR – 4. 4. 2017 – zde
 • Zápis z 1. jednání ŠR – 14. 11. 2011 – zde
 • Zápis z 1. jednání ŠR – 1. 11. 2011 –  zde
 • Zápis z 1. jednání ŠR – 6. 1. 2014 – zde
 • Zápis z 2. jednání ŠR – 26. 2. 2014 – zde
 • Zápis z 3. jednání ŠR – 9. 9. 2014 – zde
 • Zápis ze 4. jednání ŠR – 3. 11. 2014 – zde
 • Zápis z 5. jednání ŠR – 8. 12. 2014 –zde
 • Zápis ze 6. jednání ŠR – 24. 2. 2015 –zde