INFORMACE PRO ŠKOLNÍ KLUB PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 Provozní doba školního klubu

 • 5. 9. 2023 je zahájen provoz ŠK
 • (ranní družina 6:30 – 7:30 děti ze ŠK mohou navštěvovat ranní družinu)
 • pondělí – čtvrtek 12:30-15:30, pátek 12:30-15:00
 • školní klub se nachází v suterénu ZŠ (u šaten) v počítačové učebně 2

 

Přihlašování a odhlašování dětí

 • K docházce do ŠK mohou být přijaty děti 6.–9. tříd
 • Přihlášku do ŠK děti odevzdají vychovatelce ŠK nebo L. Kotenové ve škole
 • ŠK není nárokový
 • Odhlásit dítěte ze ŠK lze jen přes určený formulář – Odhláška ze ŠK (k vyzvednutí u vychovatelky, na recepci ZŠ nebo na webu školy, v sekci ŠK – dokumenty)
 • Dítě je odhlášeno dnem doručení odhlášky vychovatelce bez ohledu na docházku v ŠK

 

Podmínky docházky do ŠK

 • Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ŠK do 8. 9. 2023
 • Zaplacení poplatku za ŠK za celý školní rok ve výši 1200,- do 30. 9. 2023
 • Děti zapsané ve ŠK se nemohou zapisovat do ŠD a naopak
 • Škola využívá pro bezpečný provoz ŠK systém Bell-hop
 • Rodiče respektují provoz ŠK
 • Po přihlášení dítěte do ŠK je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠK

 

Organizace a podmínky docházky do ŠK

 • Škola provozuje 1. oddělení ŠK v budově základní školy
 • Včasné odevzdání řádně vyplněného přihlášky do ŠK (včetně uvedení zdravotních problémů)
 • Zaplacení poplatku za ŠK ve výši 1200,- na celý školní rok do 30. 9. 2023
 • Děti zapsané ve ŠK se nemohou zapisovat do ŠD a naopak
 • Škola využívá pro docházku dětí ve ŠK systém Bellhop
 • Po přihlášení dítěte do ŠK je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠK

 

Kontakty na ŠK

 • Škola provozuje 1. oddělení ŠK tel.: 602 775 958 (společný i pro ŠD)
 • Vychovatelka ŠK – Magdalena Dušková, magdalena.duskova@zsvrane.cz
 • Vedoucí vychovatelka: lucie.kotenova@zsvrane.cz, tel.: 602 775 958

 

 Odchody dětí ze ŠK

 • Děti přicházejí a odcházejí samostatně dle svého uvážení, svůj příchod i odchod nahlašují vychovatelce ŠK, která docházku zaznamenává elektronicky přes systém Bellhop

 

Platba za školní klub

 • NOVÉ ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁNÍ (ŠD a ŠK)
 • Datum splatnostipololetí  30. 9. 2023
 • Úhrada se provádí výhradně bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠK + jméno a příjmení dítěte)
 • Dítě může být vyloučeno ze ŠK pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale vzniklý dluh musí být uhrazen
 • Vrácení poplatkuza ŠK – po odhlášení dítěte ze ŠK je možné požádat o vrácení poplatku
 • Po odhlášení dítěte ze ŠK se vrací pouze poplatek za nezapočaté měsíce bez ohledu na docházku ve ŠK

 

Galerie ze školního roku je doplňována: https://www.zsvrane.cz/fotogalerie-sk/