INFORMACE PRO ŠKOLNÍ KLUB PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Provozní doba školního klubu

 • 2. 9. 2021 je zahájen provoz ŠK
 • (ranní družina 6:30 – 7:30 děti ze ŠK mohou navštěvovat ranní družinu)
 • pondělí – čtvrtek 12:30– 15:30
 • pátek – 12:30– 15:00
 • čtvrtek (13:30 – 15:30 pevný blok (Pravidelně ve čtvrtek je organizován od 13:30 do 15:30 pevný blok s programem v přírodě; během tohoto bloku nelze z klubu odcházet; ze ŠK je možné odejít po ukončení bloku v 15:30)

Přihlašování a odhlašování dětí

 • K docházce do ŠK mohou být přijaty děti 4. –9. tříd
 • Přihlášku do ŠK děti odevzdají vychovatelce ŠK nebo J. Šimáčkové ve škole
 • ŠK není nárokový
 • Odhlásit dítěte ze ŠK lze jen přes určený formulář – Odhláška ze ŠK (k vyzvednutí u vychovatelky nebo na webu školy, v sekci ŠK – dokumenty)
 • Dítě je odhlášeno dnem doručení odhlášky vychovatelce bez ohledu na docházku v ŠK

Podmínky docházky do ŠK

 • Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ŠK do 2. 9. 2021
 • Zaplacení poplatku za ŠK za 1. pololetí ve výši 500,- za pololetí do 18. 9. 2021 a 500,- za 2. poletí do 18. 1. 2022
 • Děti zapsané ve ŠK se nemohou zapisovat do ŠD a naopak
 • Škola využívá pro bezpečný provoz ŠK systém Bell-hop
 • Rodiče respektují provoz ŠK
 • Po přihlášení dítěte do ŠK je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠK (řád školního klubu bude doplněn na web školy koncem srpna)

Organizace a podmínky docházky do ŠK

 • Škola provozuje 1. oddělení ŠK v budově základní školy
 • Včasné odevzdání řádně vyplněného přihlášky do ŠK (včetně uvedení zdravotních problémů)
 • Zaplacení poplatku za ŠK ve výši 500,- za pololetí do 18. 9. 2021
 • Děti zapsané ve ŠK se nemohou zapisovat do ŠD a naopak
 • Škola využívá pro docházku dětí ve ŠK systém Bellhop
 • Po přihlášení dítěte do ŠK je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠK (řád školního klubu bude doplněn na web koncem srpna)

Kontakty na ŠK

 Odchody dětí ze ŠK

 • Děti přicházejí a odcházejí samostatně dle svého uvážení, svůj příchod i odchod nahlašují vychovatelce ŠK, která docházku zaznamenává elektronicky přes systém Bellhop

Platba za školní klub

 • Platba: pololetně 500,-Kč, celkem na celý rok 1000,-
 • Datum splatnosti pololetí 18. 9. 2021 a 2. pololetí 18. 1. 2022
 • Úhrada se provádí výhradně bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠK + jméno a příjmení dítěte)
 • Dítě může být vyloučeno ze ŠK pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale vzniklý dluh musí být uhrazen
 • Vrácení poplatku za ŠK – po odhlášení dítěte ze ŠK je možné požádat o vrácení poplatku
 • Po odhlášení dítěte ze ŠK se vrací pouze poplatek za nezapočaté měsíce bez ohledu na docházku ve ŠK

 

 • Podrobnější informace o ŠK budou doplněny na web školy v sekci ŠK k začátku školního roku 2021/2022

Fotogalerii ze školního roku (jaro…) 2020/2021 naleznete zde >>>