Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 
zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat v pátek 21. 4. 2023 od 14 – 18 hodin. 

Pro školní rok 2023/2024 jsou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 jsou přijímány pouze s doporučením PPP.

Před zápisem prosíme o vyplnění elektronické „Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku“, nebo „Žádosti o odklad“ v případě žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky.

Žádost o přijetí vyplňují i zákonní zástupci dětí, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu pro tento školní rok 2022/2023.

On-line formulář žádostí o přijetí/o odklad otevřen 3. 4. 2022. 

K zápisu je potřeba s sebou přinést:

  • vytisknutou a podepsanou „Žádost o přijetí“
  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce/ cizinci platný cestovní pas

Bližší informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zápisem.