+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Výsledky zápisu zde: Výsledky zápisu ZŠ 2019 2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

 

Uskuteční se: v pátek 12. dubna 2019 od 14:00 hod do 18:00 hod.

Pro školní rok 2019/2020 jsou rodiče povinni zapsat děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Rezervace času bude otevřená od 7.3.2019.

Prosíme využijte formulář pro registraci a časovou rezervaci zde.

Den otevřených dveří se uskuteční 7.3. 2019 pro 1. stupeň od 9-11 hodin (pro budoucí 1. třídy)

13.3. 2019 pro 2. stupeň od 17-18 hodin (pro budoucí 6. třídy, eventuálně i pro budoucí 1. třídy)

Potřebné doklady:

Cizinci k zápisu musí mít:

  • platný cestovní pas
  • doklad o povolení k pobytu
  • doklad o zdravotním pojištění

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Škole je třeba dodat:

  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do 1. tříd se přijímají děti podle těchto kritérií:

  • děti s místem trvalého pobytu ve Vraném nad Vltavou
  • děti z obcí příslušného školského obvodu spádové školy (Březová – Oleško, Zvole)

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy.

 

Další dokumenty ke stažení:

Žádost o odklad 2019

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (MŠMT)

Desatero pro rodiče

 

Zavřít menu