EKO SCHOOL – Ekoškola

 

Naše škola získala mezinárodní titulu Eco-school v roce 2007, podruhé v roce 2009 a v roce 2014 ho získala potřetí.

Logo a vlajka projektu

 

 

Co je to projekt Eco-school (Ekoškola) ?

Většina mladých lidí se hluboce zajímá o životní prostředí. Rádi by pomohli, ale často neví, co dělat a jak. Ekoškola může být tou správnou odpovědí.
Ekoškola je celosvětový projekt, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou na ochranu a zlepšování životního prostředí. Jde o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém jsou oceněny školy, jež se rozhodly trvale zlepšovat svoji činnost ve vztahu k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou stopu. Jde také o vzdělávací program, protože aktivity realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování znalostí o životním prostředí, stejně jako k formování zodpovědného postoje vůči němu. Všechny realizované aktivity tak mohou být plnou součástí vyučování a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu. Cílem projektu Ekoškola je učinit environmentální výchovu a praktické činnosti na ochranu životního prostředí niternou součástí života a étosu školy – jak pro žáky, tak pro zaměstnance.

Projekt Ekoškola může školám pomoci:

  • zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí;
  • snížit produkci odpadků a odpadu;
  • snížit účty za elektřinu, vytápění a vodu;
  • podporovat zdravý životní styl;
  • zlepšit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy;
  • zapojit se do života obce.

Co mohou v projektu školy získat?

Uznání a zviditelnění:

Realizace projektu Ekoškola vede k prestižnímu světovému ocenění v oblasti životního prostředí. Prokazuje, že vaše škola se rozhodla dosáhnout nejvyšších standardů na poli environmentální výchovy a ekologicky šetrného provozu – to je něco, co můžete hlasitě oslavovat.

Peníze a úspory:

Projekt poskytuje metodické vedení při úsporách energie a vody, minimalizaci odpadu a zavedení recyklace – to všechno může vést k přímým a dlouhodobým úsporám na vaší škole.
Podněty pro školní vzdělávací program: Zlepšovat prostředí vaší školy a dospět k ekologicky šetrnému provozu vyžaduje znalosti a dovednosti, které plně odpovídají požadavkům rámcového vzdělávacího programu. V projektu Ekoškola dostanete výukové materiály a jasné tipy a náměty, jak činnosti v něm realizované zařadit do vyučování a do jednotlivých předmětů.

Vazby na místní komunitu:

Realizace projektu se bude týkat nejenom celé školy, ale také širší komunity. Projekt Ekoškola vám pomůže budovat dobré partnerské vztahy s celou řadou skupin a subjektů tvořících vaši obec, s rodiči dětí, místními úřady, organizacemi a soukromými podniky.

Mezinárodní kontakty:

V rámci projektu mohou školy navázat kontakty s jinými Ekoškolami ve své vlastní zemi i v jakékoli další zemi účastnící se projektu. Tyto kontakty vám poslouží ke sdílení informací o životním prostředí s dalšími školami, ke zlepšování jazykové vybavenosti žáků i učitelů a mohou vést až k vzájemným kulturním výměnám.

Kdy může škola žádat o titul ?

Škola může žádat o titul Ekoškola 5 měsíců poté, co splní alespoň ¾ cílů z akčního plánu. Závěrečná zpráva bude posouzena nezávislými odborníky (z UK, ČEU atd.) včetně kontroly přímo ve škole a pokud bude vše v pořádku, škola obdrží titul (na 2 roky – pak ho musí obhajovat) – jeho součástí bude certifikát, vlajka a možnost používat speciální loga a symboly při prezentaci školy.

Většina aktivit by měla být realizována v rámci výuky samotnými dětmi, dospělí jsou koordinátoři, rádci, motivátoři, pomocníci atd.

Výzva:

Kdyby měl někdo z Vás zájem se z lidského či profesního hlediska do projektu zapojit, byli bychom rádi.