Koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola je vzdělávací centrum Tereza (www.ekoskola.cz). Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Vranská škola se do programu přihlásila v roce 2005 a svůj první titul úspěšně obhájila o dva roky později. Poslední obhajoba proběhla v roce 2016, v letošním roce nás tedy čeká audit, abychom titul mohli používat i nadále.

Proč Ekoškola?

 • Učí pro skutečný život

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

 • Formuje postoje a chování

Výzkum v České republice prokázal, že žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky:

  • se chovají k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou apod.
  • častěji sdílí pocit, že mají možnost svým jednáním ovlivňovat stav životního prostředí, 
  • působí ve svém okolí jako názoroví vůdci.

 

 • Zlepšuje prostředí školy

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Staví přírodní hřiště a venkovní učebny, pečují o zahrady a květinovou výzdobu, pěstují zeleninu a bylinky do školní kuchyně. Ukázky toho, co se v Ekoškolách podařilo uskutečnit, naleznete v rubrice Inspirace.

 • Přináší finanční úspory

Pracovní listy programu vedou školu k systematickému vyhodnocování a snižování spotřeby energie a vody, k předcházení vzniku odpadů a důslednější recyklaci. Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nese i finanční úspory v provozu školy. 

 • Zapojuje každého

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje všechny žáky, ale také učitele, vedení školy a provozní zaměstnance. Přináší rámec a metodiku pro jejich smysluplnou spolupráci. Dává žákům možnost opravdu se spolupodílet na rozhodování o vlastní škole. Učí demokracii – v praxi.

 • Propojuje s místní komunitou

Ekoškola dává velký důraz na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity od samého počátku realizace programu ve škole. Lidé zvenku přináší důležitou expertízu i pomoc při řešení různých situací. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se mezi rodiče a místní lidi a má z toho prospěch celá komunita.

 • Spojuje se světem

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci s obdobně orientovanými školami nejen v naší zemi, ale také na mezinárodní úrovni. Tyto kontakty lze využít ke sdílení zkušeností a informací, ke vzájemným návštěvám a kulturním výměnám a mohou tak vést ke zlepšení jazykových dovedností žáků.

 

Příběh loga Ekoškoly

Příběh začíná ve francouzské organizaci pro environmentální vzdělávání FEE France, jedné z prvních realizátorek programu Ekoškola. Ta uspořádala v roce 1994 soutěž ve škole grafického umění.
Zadáním soutěže bylo vytvořit logo pro školní environmentální program založený na aktivní účasti studentů, jednoduše Ekoškolu. Tímto způsobem vzniklo logo našeho programu. Vítězný návrh však nebyl vybrán jen kvůli designu, ale i kvůli symbolice.

Celé logo je složeno ze tří symbolů: člověk, rozvíjející se květ a kniha.

 • Člověk zastupuje lidstvo jako takové. Je ústředním prvkem programu Ekoškola a v logu je umístěn uprostřed. V lidských, tedy našich rukou, leží ekologizace naší budoucnosti. Což symbolizuje rozvíjející se květ.
 • Rozvíjející se květ nad hlavou člověka představuje vzkvétající:
  • životní prostředí, což podporujeme naší činností v programu
  • lidské bytosti, obohacené rozvíjením hodnot a postojů, které chrání životní prostředí a tím nás samotné
  • Jakmile se tato kytice rozvine nad našimi hlavami, promění se zároveň v deštník, který nás chrání.
 • Kniha je spojena se školou a vědomostmi. Dvě strany oddělené postavou člověka znamenají, že tyto vědomosti nejsou čistě akademické.
  • Modrá stránka vlevo prezentuje knihu lidské historie, nabitou a zatíženou problémy společnosti, kterým čelíme a které jsme zdědili. Tato část knihy je již napsána.
  • Bílá stránka vpravo ještě napsána není. Představuje vše, co lze udělat, a my sami rozhodujeme o tom, jaká naše budoucnost bude.

Logo Ekoškoly můžeme vnímat také jako vzkaz:

Povinností každého člověka je růst a stávat se moudřejším a to především znamená chránit a rozvíjet prostředí, ve kterém žije. Zároveň je třeba se vyrovnat se zátěží minulosti a čelit výzvám budoucnosti, kterou tvoří právě teď a tady.