Školní knihovnu najdete v prvním patře, vedle učebny č. 11.

Knihovna je otevřena:

  • pondělí 9:30 – 9:50
  • úterý 9:30 – 9.50
  • středa 9:30 – 9:50
  • čtvrtek 9:30 – 9:50
  • pátek 9:30 – 9:50

Po dohodě s pí. uč. Eliškou Paškovou, Lucií Urbanovou, Petrou Holubovou nebo Ivanou Hereitovou lze půjčit knížku kdykoli i mimo pravidelnou výpůjční dobu.

Školní knihovna je centrem vzdělávání žáků, které lze využít během výuky a ve volném čase neformálními metodami prostřednictvím:

  • půjčované umělecké i odborné literatury
  • soutěží vztahujících se k aktuálním tématům
  • kulturních pořadů spjatých s kulturními výročími a událostmi

Školní knihovna je relaxačním prostorem v době půjčování knih

  • prohlížením časopisů a knih

Školní knihovna je místem setkávání a přátelského posezení v útulném a esteticky příjemném prostředí.

Databáze knih – slouží pouze k nahlížení do knižního fondu knihovny (neslouží k půjčování).