„Ve škole probíhá v období leden – srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).“

„Cílem projektu je personální podpora v ZŠ, zvýšení znalostí pedagogických pracovníků školy a podpora dovedností u žáků prostřednictvím rozvojových aktivit.“