„Cílem projektu je personální podpora v ZŠ, zvýšení znalostí pedagogických pracovníků školy a podpora dovedností u žáků prostřednictvím rozvojových aktivit.”