Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Boušková
E-mail: jana.bouskova@zsvrane.cz

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

Výchovné poradenství zahrnuje:
– poradenství k volbě povolání
– péči o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení a chování
– péči o žáky mimořádně nadané
– poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
– zajišťování vyšetření žáků v PPP na žádost rodičů
– spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v záložce Příjímací řízení na SŠ >>>