Vážení rodiče, rádi bychom Vám představili čipový systém BELLhop, který používáme pro naší školní družinu. Chtěli bychom, abyste měli všechny potřebné informace, jak v naší škole zvyšujeme bezpečnost a komfort provozu školní družiny.

Systém je navržen na základě požadavků z mnoha školních družin a nyní ho ke své plné spokojenosti využívá mnoho moderních škol po celé České Republice.

Díky čipovému systému BELLhop si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. (To však jen v časech určených pro vyzvedávání dětí ze ŠD) viz tabulka-Časy pro vyzvedávání ze ŠD. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat. Odpadají tak fronty, které se tvoří zvláště u větších škol.

Na každé dítě je potřeba jeden čip pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu našich čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD.

Pokud je Vaše dítě na kroužku v rámci ZŠ, oddělení je na vycházce nebo je uzavřený blok, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu.

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla, oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat Vám i Vašim dětem.

Systém BELLhop, řeší zásadní problémy, které při provozu školní družiny vznikají. Poskytuje také školám komplexní digitalizaci provozu ŠD a silný nástroj pro prosazení efektivního a bezpečného fungování školní družiny. Díky digitalizaci provozu máte jak okamžitý přehled o veškerém dění ve školní družině, tak i kompletní historii všech událostí, ke kterým v ŠD došlo. Systém se nám velmi osvědčil a věříme, že i pro Vás rodiče bude přínosem.

Hlavní výhody systému BELLhop:

  • snadné spojování oddělení ŠD
  • prokazatelná historie vyzvedávání
  • kompletní docházka
  • snadná obsluha
  • vysoké zabezpečení čipů i celého systému
  • odchody na kroužky v rámci ZŠ
  • samostatné odchody dětí
  • provoz ranní družiny
  • třídní kniha ŠD
  • rodiče nemusí vstupovat do budovy ZŠ

Čipový systém BELLhop nám zajišťuje firma NeurIT s. r. o.

Více informací naleznete zde >>>