Sponzoři a přátelé školy

Velmi děkujeme těm, kteří pomáhají!

Ve školním roce 2021/2022:

 • Nadace Charty 77 / Konto bariéry za příspěvek 20 500,- Kč z FONDU UKRAJINA na tlumočníka a školní pomůcky pro ukrajinské žáky
 • Společnosti Baagl za darování 11 – ti školních tašek a batohů s vybavením pro děti z Ukrajiny
 • Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) – výtěžek ze zimní burzy v částce 5100,- na nákup knih do nové školní knihovny
 • Panu Rabiňákovi za finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na vybavení školy
 • Nadaci Koše proti drogám za finanční příspěvek ve výši 97 700,- Kč na nákup sportovních pomůcek a zaplacení pronájmu Sokolovny na sportovní kroužek
 • Panu Fornůskovi za finanční příspěvek ve výši 32 730,- Kč na nákup stolního fotbálku a pink – ponkového stolu s pálkami a míčky
 • Barclays Execution Services Limited- panu Kolesovi – za zakoupení  6 kusů Bee Bot robotických včelek s dobíjecí dokovací stanicí a 6 podložkami a 10 kusů Ozobotů v celkové výši 35 000,- Kč

Ve školním roce 2020/2021:

 • Československé obchodní bance, a. s. – za darování 2 notebooků HP pro distanční výuku dětí
 • Panu Dlouhému – za darování 500 kusů dětských respirátorů FFP2
 • Nadačnímu fondu Počítače dětem – za darování 1ks počítače s monitorem a klávesnicí pro distanční výuku dětí
 • Women for women – za darování 2 notebooků pro distanční výuku dětí
 • Rodině Tran – za roušky, rukavice a dezinfekci

Ve školním roce 2019/2020:

 • Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) – 121 050,- Kč
 • Jakub Murla – akustické panely (jazyková učebna)
 • Rodina Haborova – 25 000,- (odhlučnění jazykové učebny)
 • Vladimír Fornůsek – 18 000 Kč (dataprojektor)
 • Martin Koubek – 7000 Kč (dataprojektor)
 • Martin Kopecký – 1000 Kč (dataprojektor)
 • Renata Koubková – 17 000 Kč (dataprojektor)
 • Rodina Zimova – 10 000 Kč (3D tiskárna)
 • Michal Hlaváček  – 10 000 Kč (vybavení do 1. A – koberec, pojízdný flipchart, pomůcky do centra aktivit)
 • Dárce, který nechce být jmenován –  25 ks počítačových myší, 25 ks sluchátek, 25 ks podložek pod myš
 • všem za kancelářské papíry

————————————————————————————————————-

Základní škola patří mezi neziskové organizace a jako taková hospodaří s finančními prostředky ze dvou zdrojů:

 • od státu – na platy učitelů,
 • od obce – na provoz a údržbu objektu.

Protože tyto finanční zdroje jsou značně omezené a nestačí pokrýt všechny potřeby školy, využívají organizace další možnosti, jak si přilepšit nad rámec svého rozpočtu.

Existují jen dvě další možnosti:

 • granty, dotace
 • sponzoring.

S čím nám můžete pomoci?

Záleží nám na tom, abychom ve škole měli příjemné prostředí, abychom při vyučování mohli používat různé didaktické a interaktivní pomůcky, abychom našim žákům mohli nabídnout i aktivity pro trávení volného času v době přestávek. Rozpočet školy je omezený, a tak přivítáme nezištnou pomoc od rodičů a přátel naší školy, a to ve formě financí, věcných darů i služeb.

Jak formálně ošetřit dary?

 • Na finanční dar vystavíme darovací smlouvu. S penězi pak naložíme zodpovědně v souladu s našimi cíli a posláním. V minulém období jsme z finančních darů pořídili např. stolní fotbálek na 2. stupeň pro trávení volných chvil během přestávek, sportovní vybavení na tělesnou výchovu a další.
 • Chcete-li se podílet na pořízení konkrétní věci, existují dvě možnosti. Věcný dar můžete pořídit sami a předat škole na základě darovací smlouvy, nebo po dohodě s Vámi zakoupíme Vámi vybranou věc sami (vyúčtování proběhne formou darovací smlouvy na příslušnou finanční částku potřebnou k pořízení dohodnuté věci).
 • Pokud budete chtít škole pomoci formou služby, můžeme na provedené práce (nebo jejich část) vystavit potvrzení a příslušnou částku si budete moci odečíst z daní.

Inspiromat

Níže uvádíme příklady, v čem by Vaše pomoc mohla spočívat nebo co bychom rádi pořídili. Podle svých možností si můžete vybrat položky v řádu stovek, tisíců i desetitisíců.

 • vybavení do počítačové učebny:
  1. počítačová myš – 25 ks  zakoupeno dárcem 
  2. sluchátka – 25 ks zakoupeno dárcem 
  3. podložky pod myš – 25 ks zakoupeno dárcem 
  4. dataprojektor zakoupeno dárci
  5. 3D tiskárna  zakoupeno dárcem 
 • Akustické desky v jazykové učebně zakoupeno dárcem 
 • klimatizace do tříd v budově 1. stupně
 • plátno a ozvučení do tříd
 • zapaspartování výtvarných prací žáků – obrázky poslouží jako výzdoba školních chodeb
 • výtvarné potřeby – barvy na textil, na sklo aj.
 • didaktické pomůcky – do učebny chemie a fyziky
 • kancelářské potřeby – papíry do kopírky, prospektové obaly „U“ (tzv.euroobaly), folie na laminování, tvrdé barevné papíry do kopírky, tonery aj.
 • služby od jakéhokoliv řemesla (elektrikář, instalatér, malíř, truhlář, …)
 • ostatní služby (právní poradna, konzultace, projektový manager…)
 • venkovní učebnu (altán) na zahradu školy
 • cyklostojany pro kola žáků
 • a jiné, nebo zkrátka jen doporučení dobré praxe 🙂

Pokud se rozhodnete pomoci škole, kontaktujte prosím vedení školy. Rádi se s Vámi sejdeme, blíže Vám představíme naše plány a pokud Vás zaujmou a rozhodnete se pomoci, najdeme vhodný způsob.

Velmi děkujeme ve školním roce 2018/2019:

 • Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) – 109 115,- Kč
 • Rodina Haborova – 40 000,-Kč
 • Women for Women (obědy pro děti zdarma) – 42 621,-Kč

CHCETE NÁS PODPOŘIT FINANČNĚ?

Číslo účtu pro sponzorské dary: Moneta 163034109/0600, variabilní symbol 50 + jméno Vašeho dítěte. Vyhotovíme darovací smlouvu, dar si lze odečíst z daní.