+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomoci finančním, či hmotným darem. Pomáhají nám vylepšit prostředí pro žáky a zkvalitnit vybavení školy. Velmi si Vaší přízně vážíme!

Rok 2019/2020

Děkujeme:

  • všem za kancelářské papíry
  • 10 000,- Kč  panu Hlaváčkovi, za které jsme nakoupili vybavení do 1. A (koberec, pojízdný flipchart, pomůcky do centra aktivit)

 

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu pro sponzorské dary: Moneta 163034109/0600, variabilní symbol 50 + jméno Vašeho dítěte

Vyhotovíme darovací smlouvu, dar si lze odečíst z daní.

Zavřít menu