INFORMACE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Provozní doba školní družiny

 • od 6:30 – 7:30 (ranní ŠD) a od 11:30 – 17:00 (odpolední ŠD)

Přihlašování a odhlašování dětí

 • K pravidelné docházce do ŠD mohou být přijaty děti 1. – 3. tříd
 • Z kapacitních důvodů Vás prosíme o vyplnění předběžné přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021 ZDE (Předběžnou přihlášku do ŠD si můžete stáhnout, vyplnit a zpět zaslat do 26. 6. 2020 na mail: jana.simackova@zsvrane.cz )

Závaznou přihlášku – zápisní lístek – si můžete stáhnout na webu školy ZDE nebo po dohodě s hospodářkou školy si vyzvednout osobně.

 • Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2020 třídní učitelce nebo vychovatelce v ZŠ
 • Docházka přihlášených dětí je povinná
 • ŠD není nároková

Organizace a podmínky docházky do ŠD

 • Škola provozuje 5 oddělení ŠD
 • 1., 2., 3. oddělení – detašované pracoviště – budova Staré školy
 • 4., 5. oddělení – budova základní školy
 • Vedoucí vychovatelka: jana.simackova@zsvrane.cz, tel: 602775958
 • Včasné odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku (včetně uvedení zdravotních problémů) do 2. 9. 2020
 • Zaplacení poplatku za ŠD ve výši 1250,- za pololetí
 • Děti zapsané ve ŠD se nemohou zapisovat do školního klubu a naopak
 • Škola využívá pro bezpečné vyzvedávání dětí systém Bellhop
 • Rodiče respektují provoz vyzvedávání dětí ze ŠD a nenarušují chod ŠD
 • Po přihlášení dítěte do ŠD je rodič povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠD ZDE

Vyzvedávání dětí ze ŠD, samostatné odchody a kroužky

 • Rodiče si děti vyzvedávají pouze s použitím čipu u terminálů u vchodů do škol v čase vymezeném pro vyzvedávání dětí – zde rozvrh bude doplněn v září
 • Čas kdy není možné děti vyzvednout: uzavřený blok – 13:30 -14:50hod (v tomto čase není možné vyzvedávat ani uvolňovat děti z družiny ani na písemnou žádost) – tento čas družiny využívají na procházky, pobyty na hřištích, na plánovanou zájmovou činnost v odděleních. Veškeré změny provádějte písemně na určené formuláře; na telefonické a sms změny nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Čas vyzvedávání dětí prostřednictvím čipu pouze v těchto časech:

Rozvrh konkrétních časů pro vyzvedávání dětí z jednotlivých oddělení ŠD: zde –  rozvrh bude doplněn v září na web školy a děti ho dostanou vytištěný

 • po obědě mezi 12:15 – 12:30 /13:15 – 13:30 hod v ZŠ (podle rozvrhu tříd a zařazení do jednotlivých oddělení ŠD)
 • po odpoledních činnostech mezi 14:50 – 17:00hod V ZŠ, SŠ (podle zařazení do jednotlivých oddělení ŠD)

Propouštění žáků na pravidelný nebo mimořádný samostatný odchod:

 • Rodiče nastavují samostatné odchody dětem na školou určené formuláře:

s přesným časem a dnem (u samostatného pravidelného nastavení odchodu) nebo datem (u samostatného mimořádného odchodu) ze ŠD, v ten čas je dítě propuštěno ze ŠD a od této doby za něj přebírají rodiče plnou odpovědnost:

 • Samostatný odchod pravidelný – zde – SAMOSTATNÝ PRAVIDELNÝ ODCHOD ZE ŠD rodiče mohou dlouhodobě nastavit pravidelný samostatný odchod dítěte na určitý den v týdnu s přesným časem odchodu v časech: od11:30/12:25 – do13:30 ; po tomto čase až od 14:50 – do 17:00hod.
 • Samostatný odchod mimořádný zde rodiče mohou napsat jednorázovou mimořádnou žádost – ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠD – SAMOSTATNÝ ODCHOD MIMOŘÁDNÝ s přesným časem v těchto časech: od 11:30/12:25 – do13:30; pak až od 14:50 – do 17:00hod
 • Kroužkyzde rodiče mohou v rámci ŠD přihlásit děti na kroužky v budově jejich ŠD až od 15hod. Děti si vždy na kroužky z oddělení ŠD osobně vyzvedne vedoucí příslušné aktivity a po skončení je opět předává osobně vychovatelce do oddělení ŠD. Za cestu dítěte na kroužek, stejně tak v průběhu kroužku nese plnou odpovědnost vedoucí kroužku, který si děti osobně vyzvedává u vychovatelky, až do osobního předání dítěte zpět do ŠD vychovatelce

Platba za školní družinu

 • Platba: pololetně 1250,-Kč, celkem na celý rok 2500,-
 • Přeplatek za ŠD z roku 2019/20 (březen, duben, květen, červen) bude převeden na další rok 2020/2021 (podrobné informace dostanete v září)
 • Datum splatnosti pololetí 18. 9. 2020 a 2. pololetí 18. 1. 2021
 • ČIP: Cena čipu je 100,- /kus, čip je nevratný
 • Úhrada se provádí výhradně bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠD + jméno a příjmení dítěte)
 • Dítě může být vyloučeno ze ŠD pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale vzniklý dluh musí být uhrazen
 • Vrácení poplatku za ŠD – po odhlášení dítěte ze ŠD je možné vrátit poplatek pouze ze závažných důvodů po dohodě s ředitelkou ZŠ: (dlouhodobá nemoc, přestěhování)