INFORMACE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Provozní doba školní družiny

 • od 6:15 – 7:30 (ranní ŠD) a od 11:30 – 17:00 (odpolední ŠD) 
 • 5. 9. 2023 je zahájen provoz ŠD

Přihlašování a odhlašování dětí

 • K pravidelné docházce do ŠD mohou být přijaty děti 1. – 5. tříd
 • Zápisní lístek do ŠD odevzdejte nejpozději do 8. 9. 2023 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD v ZŠ
 • Docházka přihlášených dětí je povinná
 • ŠD není nároková
 • Odhlásit dítěte ze ŠD lze jen přes určený formulář – Odhláška ze ŠD (k vyzvednutí u vychovatelky, na recepci školy nebo na webu školy – v sekci ŠD – dokumenty)
 • Dítě je odhlášeno dnem doručení odhlášky vychovatelce bez ohledu na docházku v ŠD

Organizace a kontakty na ŠD

Podmínky docházky do školní družiny jsou specifikovány ve vnitřním řádu školní družiny.

Vyzvedávání dětí na čip nebo samostatný odchod ze ŠD

 • Po vyučování– vyzvedávání jen na písemnou žádost – odchod mimořádný nebo pravidelný – 11:30 nebo 12:25 – po poslední vyučovací hodině – dítě jde na oběd samotné, bez doprovodu družiny
 • Po obědě– vyzvedávání na čip nebo na písemnou žádost­ – odchod mimořádný nebo pravidelný 12:15 – 12:30 nebo 13:15 – 13:30 dle zařazení do oddělení ŠD – rozvrh                                                                   
 • Po odpolední činnosti– vyzvedávání na čip nebo na písemnou žádost – odchod mimořádný nebo pravidelný ­14:50 – 17:00
 • V jiný čas není možné děti ze ŠD vyzvednout.
 • Rodiče si děti vyzvedávají pouze s použitím čipu u terminálů u vchodů do škol v čase vymezeném pro vyzvedávání dětí na čip – dle rozvrhu a zařazení do jednotlivých družin.
 • Při vyzvedávání dětí na čip, má vychovatelka 15 minut na uvolnění dítěte z oddělení ŠD od času, kdy doprovod dítěte čipne u terminálu školy.
 • Propouští dítě ze systému Bellhop, až v čas jeho odchodu ze třídy ŠD. Tento čas má dítě i vychovatelka na rychlé dokončení činnosti a úklid hraček. Je potřeba počítat s tím, že dětem i nějaký čas trvá, než projdou školou do šatny…
 • Doprovod používá čip pouze u terminálu na budově školy, kde dítě momentálně vyzvedává.

Samostatný odchod ze ŠD – pravidelný nebo mimořádný

Platba za školní družinu

 • NOVÉ ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁNÍ (ŠD a ŠK) 
 • Úhrada se provádí bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠD + jméno a příjmení dítěte)
 • Vrácení poplatku za ŠD:po odhlášení dítěte ze ŠD je možné požádat o vrácení poplatku za nezapočaté měsíce ode dne doručení odhlášky vychovatelce
 • ČIP: Cena čipu je 100,- /kus, čip je nevratný

 

Další informace budou průběžně vyvěšované zde: www.zsvrane.cz v sekci ŠD https://www.zsvrane.cz/zakladni-informace-sd/

Fotogalerie je průběžně doplňována: https://www.zsvrane.cz/fotogalerie-sd/