ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
– platný od roku 2018
– rozšířený o dodatky týkající se „Nové informatiky“ a dalších předmětů

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace 

NOVÉ Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět  – úvod

Člověk a společnost

Člověk a příroda  úvod

Umění a kultura ­– úvod

Člověk a zdraví  – úvod

Člověk a svět práce   – úvod

Další předměty:

Průřezová témata – úvod