Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

  1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
  2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce zde. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ
od 1. 9. 2024
ZDE

Vážení rodiče,
velmi nás těší, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Kapacita prvních tříd byla zcela naplněna. Bylo přijato 48 dětí. Odklad byl povolen 5 dětem.
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
13. 5. 2024 Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy