Vedení školy

Mgr. Daniela Pořízková

Třídní:
Funkce: Ředitelka školy
Vyučuje: VkZ, Tv
E-mail: daniela.porizkova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Ivana Hereitová

Třídní:
Funkce: Statutární zástupkyně školy
Vyučuje: Čj, Prv
E-mail: ivana.hereitova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jaroslava Hnátová

Třídní:
Funkce: Zástupkyně pro 2. stupeň
Vyučuje: Př, VkO
E-mail: jaroslava.hnatova@zsvrane.cz

 

 

 

Učitelé

Ing. Ondřej Benda

Třídní:
Vyučuje: Tv
E-mail: ondrej.benda@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Dagmar Boháčková

Třídní:
Vyučuje: Čj, VkO
E-mail: dagmar.bohackova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Boušková

Třídní: 9. A
Funkce: Výchovná poradkyně
Vyučuje: Ma, Př
E-mail: jana.bouskova@zsvrane.cz

 

 

 

Lenka Farrow

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: lenka.farrow@zsvrane.cz

Petra Heinzová

Třídní:
Vyučuje: Nj, Aj, VkZ
E-mail:petra.heinzova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Ivana Hejdová

Třídní: 2. B
Vyučuje:
E-mail:ivana.hejdova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Hana Holanová

Třídní: 1. B
Funkce: Speciální pedagog
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: hana.holanova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Tomáš Holer

Třídní:
Vyučuje: Pč, GV, Př
E-mail: tomas.holer@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Petra Holubová

Třídní: 4. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: petra.holubova@zsvrane.cz

 

 

 

Ilona Hudáková

Třídní: 5. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: ilona.hudakova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Radka Chaloupková

Třídní: 1. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: radka.chaloupkova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kryštof Jelínek

Třídní:
Vyučuje: Aj, Hv
E-mail: krystof.jelinek@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Hana Jelínková

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: hana.jelinkova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Kadlecová

Třídní:
Vyučuje: Tv
E-mail: jana.kadlecova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Judita Kapicová

Třídní:
Vyučuje: Vv, individuální vzdělávání žáků
E-mail: judita.kapicova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Anna Kučerová

Třídní: 7. A
Vyučuje: Nj, Tv
E-mail: anna.kucerova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Karolína Kučerová

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: karolina.kucerova@zsvrane.cz

 

 

 

Věra Liptáková

Třídní: 5. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: vera.liptakova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Michal Mrlík

Třídní:
Vyučuje: Ch, Fy
E-mail: michal.mrlik@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Lucie Murlová

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: lucie.murlova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Neumanová

Třídní: 4. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: jana.neumanova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Eliška Pašková

Třídní:
Vyučuje: Vv
E-mail: eliska.paskova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Michaela Podušková

Třídní:
Vyučuje: Vv
E-mail: michaela.poduskova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kateřina Rauschertová

Třídní: 7. B
Vyučuje: Aj, VkO
E-mail: katerina.rauschertova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Gabriela Semová

Třídní: 8. C
Funkce: Koordinátor ICT
Vyučuje: M, Inf, VkO
E-mail: gabriela.semova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Vlasta Smetanová

Třídní: 2. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: vlasta.smetanova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Tomáš Smrž

Třídní: 9. B
Vyučuje: Fy, M
E-mail: tomas.smrz@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Blanka Strnadová

Třídní:
Vyučuje: Ma
E-mail: blanka.strnadova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Zuzana Šímová

Třídní: 8. B
Vyučuje: Čj, Aj
E-mail: zuzana.simova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Špačková Dana

Třídní: 3. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail:dana.spackova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kristýna Štolcová

Třídní: 6. B
Funkce: Koordinátor EVVO pro 2. stupeň
Vyučuje: Ze
E-mail:kristyna.stolcova@zsvrane.cz

 

 

 

Hana Tůmová

Třídní:
Funkce: Vedoucí individuálního vzdělávání žáků
Vyučuje: Ma
E-mail: hana.tumova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Lucie Urbanová

Třídní: 8. A
Vyučuje: Čj, VkO
E-mail: lucie.urbanova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kateřina Vrtišková

Třídní: 3. A
Funkce: Koordinátor ŠVP, Koordinátor EVVO 1. stupeň
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: katerina.vrtiskova@zsvrane.cz

 

 

 

Bc. Karel Zoubek

Třídní: 6. A
Vyučuje: Dě, Tv
E-mail: karel.zoubek@zsvrane.cz

 

 

 

Školní družina

Simona Bollardtová, DiS.

E-mail: simona.bollardtova@zsvrane.cz

 

 

 

Hana Chalupová

E-mail: hana.chalupova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Hana Jelínková

E-mail: hana.jelinkova@zsvrane.cz

 

 

 

Jana Šimáčková

Funkce: Vedoucí vychovatelka
E-mail: jana.simackova@zsvrane.cz

 

 

 

Veronika Fialová

E-mail: veronika.fialova@zsvrane.cz

 

 

 

Marie Vurmová

E-mail: marie.vurmova@zsvrane.cz

 

 

 

Školní klub

Mgr. Hana Jelínková

E-mail: hana.jelinkova@zsvrane.cz

 

 

 

Miluše Vodárková

Funkce: Vedoucí asistentů pedagoga
E-mail: miluse.vodarkova@zsvrane.cz

Asistentky pedagoga

Simona Bollardtová, DiS.

E-mail: simona.bollardtova@zsvrane.cz

Lenka Farrow

E-mail: lenka.farrow@zsvrane.cz

Markéta Filipová

E-mail: marketa.filipova@zsvrane.cz

Petra Hejdová

E-mail: petra.hejdova@zsvrane.cz

Mgr. Hana Jelínková

E-mail: hana.jelinkova@zsvrane.cz

Lucie Kotenová

E-mail: lucie.kotenova@zsvrane.cz

Ing. Karolína Kučerová

E-mail: karolina.kucerova@zsvrane.cz

Lenka Lodrová

E-mail: lenka.lodrova@zsvrane.cz

Mgr. Michaela Podušková

E-mail: michaela.poduskova@zsvrane.cz

Markéta Tomková

E-mail: marketa.tomkova@zsvrane.cz

Veronika Fialová

E-mail: veronika.fialova@zsvrane.cz

Miluše Vodárková

Funkce: Vedoucí asistentů pedagoga
E-mail: miluse.vodarkova@zsvrane.cz

Provozní zaměstnanci

Lenka Astlová

Petra Palečková

Funkce: Recepční

Hana Dvořáková

Markéta Filipová

Luboš Kopecký

Funkce: školník

Jaroslav Malý

Funkce: technický pracovník

Petra Palečková

Pavla Starová

Funkce: uklízečka

Blanka Roubíčková

Jana Tichá

Funkce: školní asistentka

Markéta Tomková

Funkce: hospodářka školy