Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Vladimíra Melicharová

E-mail 1: vladimira.melicharova@zsvrane.cz
E-mail 2: reditelstvi@zsvrane.cz
Telefon – pevná linka: 257 761 744
Telefon – mobil: 775 299 861
Konzultace pro zákonné zástupce kdykoli po předchozí domluvě.

 

 

 

Zástupkyně ředitelky školy – 2. stupeň

Mgr. Kristýna Štolcová

E-mail:kristyna.stolcova@zsvrane.cz
Telefon – pevná linka: +420 257 760 344

 

 

 

Zástupkyně ředitelky školy – 1. stupeň

Mgr. Kateřina Vrtišková

E-mail: katerina.vrtiskova@zsvrane.cz

 

 

 

 

 

 

Učitelé

Ing. Ondřej Benda

Třídní:
Vyučuje: Tv
E-mail: ondrej.benda@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Dagmar Boháčková

Třídní: 9. A
Vyučuje: Čj
E-mail: dagmar.bohackova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Boušková

Třídní: 9. B
Funkce: Výchovná poradkyně
Vyučuje: Ma, Př
E-mail: jana.bouskova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Magdaléna Dušková

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: magdalena.duskova@zsvrane.cz

Bc. Petra Heinzová

Třídní:
Vyučuje: Nj, Aj
E-mail:petra.heinzova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Ivana Hereitová

Třídní: 3. B
Vyučuje:1. stupeň
E-mail: ivana.hereitova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jaroslava Hnátová

Třídní: 7. A
Funkce:
Vyučuje: Př, VkO, VkZ, GV
E-mail: jaroslava.hnatova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Petra Holubová

Třídní: 2. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: petra.holubova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Radka Chaloupková

Třídní: 3. A
Funkce: metodik prevence sociálně patologických jevů
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: radka.chaloupkova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Kadlecová

Třídní:7. B
Vyučuje: Tv, VkZ
E-mail: jana.kadlecova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Judita Kapicová

Třídní:
Vyučuje: Vv, individuální vzdělávání žáků
E-mail: judita.kapicova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Karolína Kučerová

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: karolina.kucerova@zsvrane.cz

 

 

 

Věra Liptáková

Třídní:
Vyučuje: Hv, Pc, Inf
E-mail: vera.liptakova@zsvrane.cz

 

 

 

Lenka Lodrová

Třídní:
Vyučuje: Vv, Pč
E-mail: lenka.lodrova@zsvrane.cz

 

 

 

Michaela Mařáková

Třídní:
Vyučuje: Aj
E-mail: michaela.marakova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Michal Mrlík

Třídní:
Vyučuje: Ch, Fy
E-mail: michal.mrlik@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Jana Neumanová

Třídní: 1. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: jana.neumanova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Eliška Pašková

Třídní:
Vyučuje: Vv
E-mail: eliska.paskova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Lenka Pašková

Třídní:
Vyučuje: Tv
E-mail: lenka.paskova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Michaela Podušková

Třídní:
Vyučuje: Vv, Pc
E-mail: michaela.poduskova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Vlasta Smetanová

Třídní: 4. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: vlasta.smetanova@zsvrane.cz

 

 

 

Ing. Tomáš Smrž

Třídní:
Vyučuje: Fy, M
E-mail: tomas.smrz@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Blanka Strnadová

Třídní:
Vyučuje: M
E-mail: blanka.strnadova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Veronika Svarča

Třídní: 4. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: veronika.svarca@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Tereza Šepsová

Třídní: 2. A
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: tereza.sepsova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Zuzana Šímová

Třídní: 6. B
Vyučuje: Čj, Aj
E-mail: zuzana.simova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Špačková Dana

Třídní: 5. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail:dana.spackova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kristýna Štolcová

Třídní: 8. B
Funkce: Koordinátor EVVO pro 2. stupeň
Vyučuje: Ze
E-mail:kristyna.stolcova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Hana Tůmová

Třídní:
Funkce: Vedoucí individuálního vzdělávání žáků
Vyučuje:
E-mail: hana.tumova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Lucie Urbanová

Třídní: 6. A
Vyučuje: Čj, VkO
E-mail: lucie.urbanova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Barbora Vavroňová

Třídní: 1. B
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: barbora.vavronova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Kateřina Vrtišková

Třídní: 5. A
Funkce: Koordinátor ŠVP, Koordinátor EVVO 1. stupeň
Vyučuje: 1. stupeň
E-mail: katerina.vrtiskova@zsvrane.cz

 

 

 

Mgr. Martina Wertheimová

Třídní: 6. C
Vyučuje: D, VkO, Pc
E-mail: martina.wertheimova@zsvrane.cz

 

 

 

Bc. Karel Zoubek

Třídní: 8. A
Vyučuje: Dě, Tv
E-mail: karel.zoubek@zsvrane.cz

 

 

 

Školní družina

Simona Bollardtová, DiS.

E-mail: simona.bollardtova@zsvrane.cz

 

 

 

Hana Chalupová

E-mail: hana.chalupova@zsvrane.cz

 

 

 

Jana Šimáčková

E-mail: jana.simackova@zsvrane.cz

 

 

 

Martina Černohlávková

E-mail: martina.cernohlavkova@zsvrane.cz

 

 

 

Marie Vurmová

E-mail: marie.vurmova@zsvrane.cz

 

 

 

Lucie Kotenová

Funkce: Vedoucí vychovatelka
E-mail: lucie.kotenova@zsvrane.cz

 

 

 

Školní klub

Ing. Magdalena Dušková

E-mail: magdalena.duskova@zsvrane.cz

Asistentky pedagoga

Simona Bollardtová, DiS.

E-mail: simona.bollardtova@zsvrane.cz

Veronika Dvořáková

E-mail: veronika.dvorakova@zsvrane.cz

Markéta Filipová

E-mail: marketa.filipova@zsvrane.cz

Petra Hejdová

E-mail: petra.hejdova@zsvrane.cz

Klára Dvořáčková

E-mail: klara.dvorackova@zsvrane.cz

Lucie Kotenová

E-mail: lucie.kotenova@zsvrane.cz

Lenka Lodrová

E-mail: lenka.lodrova@zsvrane.cz

Mgr. Michaela Podušková

E-mail: michaela.poduskova@zsvrane.cz

Kateřina Skokanová

E-mail: katerina.skokanova@zsvrane.cz

Michaela Toulová

E-mail: michaela.toulova@zsvrane.cz

Miluše Vodárková

Funkce: Vedoucí asistentů pedagoga
E-mail: miluse.vodarkova@zsvrane.cz

Provozní zaměstnanci

Lenka Astlová

Petra Palečková

Funkce: Recepční

Hana Dvořáková

Markéta Filipová

Luboš Kopecký

Funkce: školník

Jaroslav Malý

Funkce: technický pracovník

Petra Palečková

Pavla Starová

Funkce: uklízečka

Blanka Roubíčková

Kateřina Skokanová

Funkce: kancelář školy