Sedmáci vyrazili za kandíkem

  • Post published:24.3.2024

Další, letos již několikátou, společnou akcí tříd 7. A a 7. B byl poznávací výlet na vrch Medník. Ve čtvrtek 21. března tak obě třídy vyrazily vlakem do Pikovic. Hned u mostu je čekala do dvojic připravená aktivita zaměřená na práci s mapou, odhadem vzdáleností, měřítkem. Prakticky jsme si vysvětlili a ukázali využití kompasu a buzoly. Následovala procházka s přírodovědnými zastávkami po naučné stezce až k místům výskytu kriticky ohrožené rostliny, která se nazývá kandík psí zub a jež je českým endemitem. Přestože byl kandík již na odkvětu, mnoho krásných jedinců žáci našli. Na „otočce“ našeho výletu si kromě svačiny ještě udělaly děti pauzu na vypracování listu s několika úkoly, které se týkaly především kandíku, ochrany přírody ČR a nechyběly i úlohy „pro zpestření“, které se u žáků vždy těší veliké oblibě. Při zpáteční cestě pěšky do Davle jsme ještě stihli pourčovat několik rostlin, druhy vodních ptáků a především „být spolu“ jinak než ve školních lavicích. Závěr výletu nám ještě vylepšila zmrzlina v Davli a cesta vranským přívozem.

Jaroslava Hnátová