Jak probíhala výuka Tělesné výchovy během karantény COVID-19 na ZŠ Vrané?

  • Post published:10.6.2020

Učitelem Tělesné výchovy na ZŠ Vrané jsem od listopadu 2019 a od té doby mě spolupráce s dětmi doslova pohltila. Děti Vám poskytují okamžitou zpětnou vazbu, nedají nic zadarmo, ale zároveň velmi ocení, pokud je výuka smysluplná a ukazuje jim nové obzory. O to těžší pro mě byla informace o uzavření škol od 11. 3. 2020.

            Výuka všech předmětů „přeskočila“ během týdne na on-line vzdělávání. Zajistit potřebné vybavení, naplánovat nový rozvrh, pro některé se naučit pracovat s moderními technologiemi… podařilo se, heroický výkon! Ale jak vyučovat tělesnou výchovu? Na základě zdravého úsudku jsme došli k závěru, že veškeré „výchovy“ budou vyučovány dobrovolnou formou. O to složitější situace pro „učitele nováčka“. Jak děti na dálku zaujmout, motivovat, přesvědčit k pohybu, zvlášť když první týdny karantény mohly trávit pouze v izolaci doma?

            Ano, mohl jsem začít zadávat referáty o světových sportovcích, na zpracování pravidel míčových her a čekat, kdo se chytne (to si dokážete odpovědět sami ;-). Na mě vždy fungovalo „učení příkladem“. A proto jsem řekl: “NE, žádné referáty, žádná pravidla, půjdeš před kameru, půjdeš vzorem“. Dětem jsem začal posílat studijní materiál v týdenní frekvenci a vždy jsem reagoval na danou situaci, jejich zájem, snahu jim představit něco nového nebo jen zohledňoval počasí a proveditelnost navržených cviků. Do příprav se zapojila i má rodina coby kameramani či „pokusné objekty“. Za celou dobu on-line výuky vznikl studijní materiál, který měly možnost děti sledovat na školní platformě pro on-line výuku a některé příklady (alespoň fotografie) teď sdílím s Vámi. Děti si například připomněly jak se správně rozcvičit či protáhnout, jak ráno připravit své tělo pomocí metody 5 Tibeťanů, jak cvičit s TRX  nebo splout divokou řeku. Měly možnost přispět i na dobrou věc díky naběhaným kilometrům pro mediky nebo se seznámit s aplikacemi pro řízený trénink.    

                         Jsem moc rád, že jsem měl odezvu od dětí ze všech tříd, kde vyučuji. Ať už to bylo v podobě „laiku“ či dotazu na studijní materiál, ale i sdílení konkrétních sportovních aktivit v podobě videa, běžecké trasy nebo konkrétního výkonu na sportovní výzvu. Jsem přesvědčen, že tento typ výuky dětem mnohé dal a budu rád, když některé funkční prvky zachováme i v budoucnu, ale po pravdě se už těším do školy, na skutečnou interakci s dětmi.

(autor: Ondřej Benda, učitel TV)