Les ve škole ve 4. A

  • Post published:22.6.2023

Po výborných zkušenostech z loňského roku (kdy jsme se zabývali vodou a bojovali s Vodomory) jsme i v letošním roce využili pro naše hodiny přírodovědy metodiku Lesa ve škole od vzdělávací organizace Tereza.
Společně s Lesní třídou a vyslancem Stromovousů jsme se učili porozumět pravidlům lesní rovnováhy. V průběhu dubna a května jsme na Zvolské homoli získali čtyři cenné artefakty (bezedný měšec lesních semen, štít rozmanitosti, prsten věčného slunečního svitu a stálezelenou berlu) a vytvořili magickou tabuli rovnováhy. Po celou dobu jsme si vedli deníky Lesních učňů, do kterých jsme všechny podstatné informace a novinky zaznamenávali, lepili a kreslili, a postupně se za pomoci komiksu seznamovali s prací stromovousích velvyslanců na planetě Zemi. Zahráli jsme si na životní cyklus stromu a na koloběh uhlíku, zkoumali jsme nároky lesních organismů na lesní prostředí, pátrali po příkladech druhové rozmanitosti a díky tomu všemu jsme na závěr dokázali tento les speciálními stromovousími metodami prozkoumat a určit jak moc je v rovnováze.
A protože jsme odvedli kvalitní práci, obdrželi jsme prestižní mezinárodní „Certifikát Lesní třídy“. Navíc mohl být díky těmto našim aktivitám zakoupen roční patronát nad 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Tento prales vzniká od roku 2004 nedaleko Ještědu péčí organizace Čmelák, která zde postupně přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les. Podrobnosti o novém pralese najdete na https://www.novyprales.cz/.

Mgr. Kateřina Vrtišková