Velká přestávka trochu jinak :-)

  • Post published:10.9.2019

V letošním školním roce jsme se rozhodli nabídnout žákům 2. stupně možnost strávit přestávku od 9:30h do 9:50h aktivně, tj. v hale si mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbálek či využít možnosti jít na venkovní hřiště, nebo mohou žáci využít relaxační koutky.