Tradiční mikulášská nadílka na 1. stupni

  • Post published:7.12.2018

Stejně, jako každým rokem, navštívil i letos 5. prosince Mikuláš s anděly a čerty všechny třídy 1. stupně. Četl ze své knihy pochval a hříchů. V každé třídě se našel i nějaký ten hříšník, kterého si čerti málem odnesli. Pěkně zazpívanou koledu nebo básničku Mikuláš pokaždé ocenil. A tak všechny nakonec obdaroval mikulášskou nadílkou. Poděkování patří dětem z 5. A, které se o letošního Mikuláše pro své kamarády postaraly.