Hudební výchova v době koronaviru

  • Post published:9.6.2020

V době Covid krize se hudební výchova stala předmětem, který mohl dětem pomoci uvolnit skrz hudbu své emoce, odreagovat se, přijít na jiné myšlenky, či konstruktivně rozvíjet ty stávající. Naše hodiny byly zčásti naplněny různými poslechy, které mapovaly daná období dějin hudby, nebo byly zaměřeny na abreakci. Dále jsme zkoušeli virtuální hodiny zpěvu s novým typem rozezpívání a také jsme hráli na neobvyklé hudební nástroje, které si děti samy vymyslely. Nástrojem se tak mohla stát například propisovací tužka a jeho partnerem kapající kohoutek. Pro vyšší ročníky bylo toto období ve znamení přemýšlení o textech předních českých textařů, interpretů jako například Karel Kryl, Jaromír Nohavica či Jan Werich nebo o tom, jestli může hudba člověka motivovat, aktivizovat a jakým způsobem? S devátými třídami jsme kromě jiného absolvovali exkurz do dějin populární hudby a zkoušeli rozbor některých skladeb. Celkově se toto období pro nás vyznačovalo hledáním nových možností nejen ve virtuální výuce a v hudbě, ale také v nás samotných a skrze hudbu a v hudbě jsme pak nechávali plnými tóny vyznít to dobré a skryté v nás.

Aleš Benda