Posnídejme společně

  • Post published:29.9.2021

Letošní týden Pěšky do školy jsme slavnostně zahájili společnou snídaní dětí, rodičů a učitelů před školou. Každá třída nabízela množství nejrůznějších snídaňových dobrot, které mizely téměř kosmickou rychlostí. Pro dospěláky byla navíc připravena kavárnička s několika druhy kávy zdarma.

Milá a přátelská nálada obměkčila i počasí, které s deštěm počkalo přesně do okamžiku, kdy jsme uklidili poslední lavice a rozloučili se s posledními návštěvníky. Máme velkou radost z vydařené akce, klidu a pohody před školou a množství pozitivních ohlasů od účastníků všeho věku s opakujícími se přáními, ať se podobná setkávání v přátelské atmosféře konají i nadále.

Katka Vrtišková a Týna Štolcová