Absolventské práce 2019/2020

  • Post published:15.11.2019

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních technologií. Při obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace. Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje úroveň dosažení klíčových kompetencí u žáků končících základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.

Níže přikládáme dokumenty, které se letošních AP týkají:

1.      nabízená témata od učitelů pro letošní školní rok z předmětů Fy a CH

2.      nabízená témata od učitelů pro letošní školní rok z ostatních předmětů a oblastí (téma si ale žák může vybrat pro svou AP i vlastní)

3.      instrukce a přihlášku pro žáky k AP

 

V případě potřeby jakýchkoli informací týkajících se absolventských prací se na mě, milí žáci, neváhejte obracet.

Šťastnou ruku při výběru tématu a ať Vás činnost při vypracovávání AP baví.

                                                                                                                              Jaroslava Hnátová