Ze života prvňáčků

  • Post published:2.2.2023

Děti z prvních tříd mají za sebou 1. pololetí svého prvního roku ve škole. Zvládly toho opravdu hodně. Navštívily pražské divadlo Minor s představením Vánoce. V Šestajovicích si zvládly vyrobit mýdlo, svíčku i koupelovou sůl. Naučily se už téměř všechna tiskací písmenka, začínají číst, někteří dokonce knihy. V lednu proběhl workshop s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma Knihožrouti. Děti se spolu s ní zakously do jejích krásných knížek a na chvilku se staly knihomoly. Postupně začínají trénovat i psací písmo. Všichni úspěšně zvládli malou „zkoušku psaní“ obyčejnou tužkou a proběhlo slavností zahájení psaní perem. Pro všechny to byla velká událost. Nejvíce očekávaným dnem se slavnostní svačinkou byl 31. leden, kdy děti dostaly své první vysvědčení. Jedničkami se to ve třídách jenom hemžilo!