30tileté výročí Sametové revoluce

  • Post published:18.11.2019

I naše škola si v hodinách posledních dnů připomínala významné výročí Sametové revoluce. Vzpomínkové chvíle tříd 2. stupně vyvrcholily v pátek 15. listopadu, kdy se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili výukového programu „Listopad 1989“ z projektu Besedárium. Následně se všichni žáci 6. 7. , 8. a 9. ročníků sešli v hale školy, aby společně se svými učiteli zavzpomínali na listopadové dny roku 1989. Kulisy prostoru byly, stejně jako celá škola, vyzdobeny tematickými pracemi žáků, vyučující vzpomínali na své zážitky spjaté se Sametovou revolucí, programem nás provázel pěvecký sbor školy, připomenuli jsme si symboly Sametové revoluce, zazněla Modlitba pro Martu.

Do víkendu se sváteční nedělí s datem 17. listopadu 2019 jsme se rozešli s přáním v srdcích a na jazyku „ Ať pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, a mír dál zůstává s touto krajinou“.

Jaroslava Hnátová