Svátek zvířat

  • Post published:6.10.2019

Již tradičně si naše škola 4. 10. připomněla Svátek zvířat. Žáci  9. ročníků uspořádali pro všechny děti z 1. stupně projektové dopoledne. Děti procházely stezku s 5ti stanovišti. Na každém z nich byl pro malé žáčky připraven zajímavý interaktivní úkol související s životem zvířat (poznávání stop, „živé“ pexeso, smysly živočichů, poznávání zvířat v 3D modelech, maxikřížovka, opičí dráha, vlastnoručně vyrobené puzzle, ukázka lebek a kožních derivátů savců). Po úspěšném splnění úkolů na každém stanovišti dostaly děti tajnou indicii. Po projití celé stezky si pak žáci s třídní paní učitelkou indicie rozbalili a snažili se rozluštit hledaný název zvířete. Všem třídám se to podařilo a odměnou jim byla kromě, zábavného a poučného dopoledne, i sladká odměna. Poděkování si zaslouží i všechny děti a rodiče, kteří pomohli dotvořit atmosféru výjimečného „zvířecího“ dne kostýmy, nebo dokonce návštěvou jejich živých domácích mazlíčků.