Školní psycholog od 1. 12. 2019

  • Post published:27.11.2019

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. 12. 2019 se v naší škole doplní školní poradenské pracoviště o školního psychologa. Od prosince tak bude pracovat ve složení – výchovná poradkyně, metodik prevence a školní psycholožka. Tento tým bude nápomocný při práci s žáky s IVP, výchovnými a vzdělávacími potřebami. Dále nabízí konzultační, poradenskou, metodickou a informační činnost pro žáky, pedagogy i rodiče.

Školní psycholožka bude k dispozici žákům, rodičům i pedagogům pevný den v týdnu pro případné konzultace.