Přestup do 6. tříd

  • Post published:18.6.2020

Vážení rodiče,

po ukončení přijímacích řízení na víceletá gymnázia nyní víme, kolik dětí můžeme přijmout do budoucích 6. ročníků. Celkem můžeme doplnit budoucí 6. třídy 10 dětmi. Do 6.A 5 dětí a do 6.B 5 dětí. Zájemci o přestup do 6. ročníku pošlou žádost do středy 24.6.2020 do 12 hodin.

V případě, že počet žadatelů bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, z přijatých přihlášek bude losováno do maximálního počtu šestých tříd, tedy maximálně 10 dětí.
Losování proběhne 25.6. v 16 hodin v přítomnosti Školské rady (zástupci zřizovatele, rodičů a školy) dle registračních čísel přihlášky. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena na žádosti o přestup, provede předseda školské rady za přítomnosti členů školské rady a členů vedení školy. O průběhu losování bude pořízen protokol. V následujícím týdnu vydáme na základě losování rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 6. ročníku.

                                                           Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ Vrané