Organizace předávání vysvědčení 26. 6. 2020

  • Post published:17.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k úpravě opatření MZ, které se týká ZŠ, se předávání vysvědčení mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Dítě vybavte do vnitřních prostor školy rouškou.

Harmonogram předávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 na ZŠ Vrané nad Vltavou

1. stupeň:  8:00h-8:30h v kmenových třídách nebo na místě určeném třídním učitelem

2. stupeň: 9:00h-9:30h v kmenových třídách nebo na místě určeném třídním učitelem

Po předání vysvědčení všichni žáci odcházejí domů.

Odpolední část dosud probíhající výuky pro žáky 1. stupně nebude v tento den probíhat.

Pokud se žák nemůže v pátek 26. 6. slavnostního předávání vysvědčení zúčastnit, bude možné si ho vyzvednout 26. 6.  a v týdnu 29. 6. – 3. 7. v době od 8:00h do 12hodin.

Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka školy