Testování na ZŠ Vrané nad Vltavou od 1. 9. 2021

  • Post published:25.8.2021

Vážení rodiče,

níže si můžete přečíst základní informace k testování žáků na COVID-19 k začátku školního roku. Plné znění Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 naleznete zde >>>

Ve všech školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1.9, 6. 9 a 9. 9. V 1. třídách 2. 9, 6. 9 a 9. 9. 2021.  U testování žáků 1. tříd mohou být přítomni rodiče.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v sekretariátu školy. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Prosíme rodiče, aby o případném ukončeném očkování žáka informovali třídního učitele (potvrzení o očkování).

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 

Další testování bude případně probíhat dle aktuální situace podle okresů.

Ve společných prostorách se žáci i zaměstnanci školy budou pohybovat se zakrytými ústy.

Žáci, kteří odmítnou testování, musí mít po celou dobu při pobytu ve škole roušku/respirátor, při hodinách HV nezpívají, necvičí v uzavřeném prostoru, svačinu konzumují odděleně.

Prosíme rodiče, aby děti s příznaky respiračního onemocnění neposílali do školy.

V případě pozitivního výsledku antigenního testování či akutních zdravotních obtížích bude dítě izolováno (pod dozorem) a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka. Zákonný zástupce ihned kontaktuje pediatra se žádankou o PCR test.

O výsledku PCR testu informuje zákonný zástupce ředitelku školy (při pozitivním výsledku ředitelka školy nahlašuje na KHS, při negativním výsledku žák nastupuje do školy). KHS rozhoduje o dalších opatřeních týkajících se karantény dalších žáků, zaměstnanců atd.

Moc si všichni přejeme, aby tento rok nebyl narušen uzavřením škol, budeme se řídit nejen závaznými pokyny či doporučeními, ale i reálnými možnostmi školy, vlastním rozumem a snahou nebrat dětem další kus jejich života.

Tomu můžeme napomoci všichni zodpovědným chováním.

Přeji nám všem, ať máme dobrý školní rok.

 

Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ