Výsledek voleb do školské rady z řad zákonných zástupců a vyhlášení OPAKOVANÝCH VOLEB

  • Post published:27.11.2019

Z důvodu nízkého počtu zúčastněných voličů z řad zákonných zástupců (voleb se za zákonné zástupce zúčastnilo 115 voličů ze 422 možných, což je méně než 1/3 voličů) je první kolo voleb, v souladu s volebním řádem školské rady (viz § 167 odst. 2 školského zákona), prohlášeno za neplatné.

Ředitelka školy vyhlašuje opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců, které budou probíhat 3. – 4. 12. 2019 od 7h do 17h v kanceláři školy.

Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců budou zveřejněny 9. 12. 2019 na webových stránkách školy a ve vývěsce před vchodem do školní budovy.

Mgr. Daniela Pořízková

(ředitelka školy)