Losování registračních čísel – přestupy do 6. tříd

  • Post published:7.6.2021

Ve čtvrtek 10.6. v 17 hodin proběhne losování registračních čísel dětí, které žádají o přestup od 1.9. 2021 do budoucích 6. tříd. Losování provedou zástupci Školské rady (zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogických pracovníků školy). Výsledek losování bude vyvěšen v pátek 11.6. 2021.