Školní kolo anglické olympiády

  • Post published:14.12.2023

V prosinci proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Školního kola se zúčastnilo celkem 23 žáků ze sedmých a osmých  ročníků v kategoriích A2 a B1 dle CEFR (společný evropský referenční rámec pro jazyky).

První část zkoušky proběhla písemnou formou a v druhé části si žáci vyzkoušeli konverzaci a popis obrázku.

Do okresního kola, které se koná v únoru, postupuje Anna Šajnarová se ziskem 98 %v kategorii A2 a z osmého ročníku Justýna Pávková s 95 % v kategorii B1.

Děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.
za anglickou sekci Michaela Mařáková