Organizace výuky od 17. 5. 2021

  • Post published:13.5.2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, dovolujeme si Vás informovat o organizaci návratu žáků do škol od pondělí 17. 5. 2021 na ZŠ Vrané nad Vltavou:

  • Od pondělí 17. 5. 2021 se vrací všechny třídy k prezenční výuce.
  • Žáci se učí dle standardního rozvrhu prezenční výuky.
  • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
  • Ve školní družině a školním klubu dochází ke zrušení omezení.

Testování:

  • Testování antigenními testy bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí. Žáci přicházející do školy v tento den později (např. z návštěvy lékaře) se musí dostavit do kanceláře školy k otestování individuálně, teprve poté se mohou zařadit ke své třídě. Totéž platí o testování žáka, který v daném týdnu přijde do školy v jiný den než v pondělí – dostaví se na otestování v 7:30h do kanceláře školy.
  • Od 17.5. budou k testování využívány testy od firmy Sejoy (pro testy Sejoy bude, dle instrukcí MŠMT, instruktážní video k dispozici na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole v nejbližších dnech).
  • Testování bude probíhat v kmenových třídách, ve stejných časech, jak tomu bylo v uplynulých týdnech. Bližší informace jste obdrželi či obdržíte od třídních učitelů.

Po celou dobu pobytu ve škole platí stále stejná hygienická opatření (2ks roušek/ respirátorů na den, dezinfekce rukou, časté větrání apod.)

 

Všichni pracovníci školy se na všechny děti velmi těší a držme si palce, ať škola vydrží zaplněna žáky co nejdéle.

Vedení školy