Úspěšné ukončení evropského projektu Erasmus+

  • Post published:29.3.2023

Před rokem a půl jsme zažádali o evropskou dotaci na mobilitu zaměstnanců ve školním vzdělávání, známou pod názvem Erasmus+. S žádostí jsme byli úspěšní! Díky získané dotaci tak naše základní škola mohla vyslat hned několik pedagogů vyučujících cizí jazyky mimo Českou republiku, a to jak v loňském, tak letošním školním roce. Vzdělávací programy byly týdenní a probíhaly v zemích, kde prvním úředním jazykem je anglický nebo německý jazyk. Angličtinářky se zúčastnily velmi inspirativního, sluncem prozářeného programu „Spice up Your Teaching Methodology“ na Maltě a metodického programu přímo v Dublinu. Němčinářky pak báječného kurzu v Regensburgu. Klíčovým cílem této mobility je neustále posouvat a zvyšovat jazykové kompetence našich vyučujících pedagogů, inovovat metodické postupy se zaměřením na komunikativní metodu a maximálně využívat informační technologie, které jsou doménou současných dětí. Ihned po absolvování kurzů mohli učitelé začít s implementací získaných zkušeností do svých hodin. Všechny aktivity zde není možné představit, proto níže alespoň malá ochutnávka v podobě fotografií přímo z kurzů či samotných prací žáků z hodin angličtiny a němčiny. Děkujeme evropským fondům za skvělou příležitost vzdělávat se v tak inspirujícím prostředí jakým jen autentická země spolu s lektorem/rodilým mluvčím může být!

Mgr. Lucie Murlová a Mgr. Kateřina Rauschertová