Papoušek 2022

  • Post published:11.5.2022

Ve středu 4. května 2022 uspořádala školní knihovna recitační soutěž Papoušek 2022. Celkem se zapojilo 42 dětí, z prvního stupně 26, z druhého 16 žáků.

V samostatné kategorii přednášela 4 odvážná děvčata z 1.B: Valérie Budková, Klárka Kadlecová, Michaela Szaková a Veronika Krejčí. V 1. kategorii (2. a 3. tříd) byli oceněni za 1. místo Markétka Hnátová z 2.A a za 2. místo Patrik Pajer z 3.B. Ve 2. kategorii (4. a 5. tříd) byla na 1. místě Klárka Meluzínová ze 4.B, na 2. místě Klárka Koubková ze 4.B a Eliška Dvořáková z 5.B. Ve 3. kategorii (6. a 7. tříd) získala 1. místo Veronica Campo z 6.B, 2. místo Ludmila Mýlková z 6.A a 3. místo Jakub Žemlička z 6.B. Ve 4. kategorii (8. a 9. tříd) byla na 1. místě Anna Mašková z 9.A, na 2. místě Martina Havlová z 9.A a na 3. místě Jan Hlaváček z 9.A. Tito nejlepší soutěžící byli odměněni za svou odvahu a snahu zlatými (čokoládovými) medailemi, diplomy i malými věcnými dárky.

Děkujeme všem soutěžícím za hezké odpoledne, děkujeme také učitelské porotě: I. Hereitové, P. Holubové, V. Smetanové, Z. Šímové, L. Urbanové a E. Paškové a velké díky patří všem paním učitelkám, které recitaci s dětmi nacvičovaly. Těšíme se na Papouška 2023.

Eliška Pašková