Prostory školy se neustále zvelebují

  • Post published:16.5.2022

Jsme si plně vědomi toho, že je velmi důležité, aby se žáci ve škole při vzdělávání, ale i při volných chvílích, cítili příjemně. A proto se neustále snažíme kultivovat prostředí v učebnách i ve společných prostorách školy. Nově jsou některé učebny dovybaveny sedacími pytli, v hale školy přibyl další interaktivní panel Ámos (rozvrhy, jídelníček, web školy, jízdní řády, preventivní témata,…), již půl roku se radujeme z nové recepce, na chodbách postupně přibývá nový sedací barevně veselý nábytek, vnitřní schody postupně polepujeme vzdělávacími samolepkami (vyjmenovaná slova, pádové otázky, násobilka, matematické vzorce, převody jednotek, nepravidelná slovesa v cizích jazycích, základy slušného chování…), nově přibyly i lavičky a záhony na školní zahradě, laboratorní sady pro mikroskopování. Ve škole přibývá i možností, jak využít čas o přestávkách- školní knihovna je otevřena každý den, máme nové stolní fotbálky, stoly na stolní tenis, žáci mohou každý den o velké přestávce využít prostor venkovního hřiště. Podařilo se získat dotaci na nákup sportovního vybavení v hodnotě 100 000Kč. Další novinkou je i to, že si školu můžete prohlédnout formou virtuální prohlídky (na webových stránkách školy www.zsvrane.cz, záložka virtuální prohlídka) a na začátku června bychom měli při školní akademii slavnostně otevřít zcela novou zahradní učebnu.