Šablony OP JAK – Vrané nad Vltavou

  • Post published:13.12.2023

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007053 šablony OP JAK – Vrané nad Vltavou

Naše Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ úspěšně splnila projektové podmínky a je nově zapojena do střednědobého projektu s předpokládaným datem ukončení 30. 11. 2025. Škola získala dotaci 2 000 700 Kč, kterou využije na zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí žáků včetně digitálních dovedností.

Cílem aktivity 1.II/7 a 1.V/1 je podpořit profesní růst všech pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD, ŠK pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Cílem aktivity 1.II/9  je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Aktivitu bude realizována přímo ve výuce a v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky, a to některými z následujících inovativních forem výuky:

  • projektová výuka (ve škole i mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • aktivizující metody.

Aktivity jsou určeny pro různé skupiny žáků, budou podpořeni i žáci s nízkou motivací ke vzdělávání, nadaní a talentovaní žáci i žáci nedůslední ve školní přípravě, žáci s kázeňskými přestupky, s nedůsledným rodičovským vedením a žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy