Provoz školy od 4.1.2021

  • Post published:29.12.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o organizaci výuky na ZŠ Vrané nad Vltavou od 4. ledna 2021.

Na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 se žáci základních škol vzdělávají od pondělí 4. ledna 2021 následujícím způsobem.

  • Žáci 1. a 2. tříd dochází do školy prezenčně (osobní přítomnost ve škole).
  • Žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně (výuka probíhá dle rozvrhů pro distanční studium, podle kterých se vzdělávali žáci již na podzim). 6.- 9. ročníky začínají první týden v lednu rozvrhem pro lichý týden (tj. výchovy vyznačeny růžovou barvou).
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Školní družina funguje pro žáky 1. a 2. tříd ve standardním režimu.
  • Obědy mají přihlášené od 4.1. hromadně jen žáci 1. a 2. tříd, v případě zájmu si ostatní žáci objednávají obědy individuálně po domluvě s ředitelkou školní jídelny.

Dovolte nám, abychom Vám za všechny zaměstnance školy popřáli co nejšťastnější vkročení do nového roku 2021 a pevné zdraví pro Vás a Vaše blízké.

                                                                                                             Vedení školy