Obnovení výuky pro 1. a 2. třídy ve škole

  • Post published:13.11.2020

Vážení rodiče!

 Od 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Hodiny tělesné výchovy budou probíhat formou vycházek.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vzhledem k hygienickým opatřením, prosíme, vybavte děti každý den dvěma rouškami.

Školní družina

Obnovuje se provoz školní družiny v obvyklém režimu a rozsahu.

Pro případné dotazy kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD Janu Šimáčkovou (tel. 602 775 958; e-mail: jana.simackova@zsvrane.cz)

Školní stravování

Školní jídelna bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena obvyklým způsobem.

Ostatní žáci –  pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Jsme rádi, že se alespoň děti 1. a 2. tříd vracejí do školy a moc se na ně těšíme.