Přírodopis „na dálku“ v 9. ročníku- Geologičtí činitelé

  • Post published:14.5.2020

I v době pandemie COVID-19  a výuky na dálku se snažíme dětem výuku zpestřovat různými náměty k jejich činnosti související s obsahem učiva, či zadáváním pestrých škál úkolů a aktivit na doma.

V 9. ročníku jsme se v hodinách přírodopisu zabývali v posledních hodinách vnějšími a vnitřními geologickými činiteli. Všechny nabyté znalosti k danému tématu se žáci snažili prezentovat v projektu, který i pod vedením „na dálku“ zvládli úžasně. Žáci si nejprve vybrali téma související s touto problematikou (sopky, zemětřesení, činnost vody, větru, ledovce, krasové jevy aj.). Projekt měl dané povinné parametry (přítomnost 3D prvku; vytvoření 3 otázek, na které v něm lze najít odpovědi; vyváženost obrazové a textové složky, odborná správnost atd.), ale zároveň v něm měli žáci veliký prostor pro vlastní invenci a kreativitu. Poster, který mohl být orientován jak vertikálně, tak horizontálně, pak měli žáci za úkol vyfotografovat a poslat paní učitelce, od které dostali okamžitou zpětnou vazbu. Na následující videohodině žáci svůj projekt představili ostatním (sdílenou obrazovkou). Velmi hezké bylo sledovat při této prezentaci vzájemný respekt a uznání spolužáků k výrobkům nejvyšší kvality. Některé z nich totiž dokonce svítí (krasové jevy- nasvícení krápníků), jiné jsou velmi těžké (sopky- lávové kameny z Tenerife), v jiných případech jde přímo o „modelářský“ kousek, nebo výjimečný nápad. Já osobně si ale cením všech projektů, které žáci v této mimořádné době s možností jen konzultace s vyučujícím  na dálku, vytvořili. Společně jsme ve škole během 4 let již několikrát v hodině přírodopisu podobné činnosti dělali, ale vždy jsem jim byla na blízku, škola žákům poskytla pomůcky- papírenské zboží, možnost tisku apod.). Teď se ale museli spolehnout hlavně sami na sebe, na materiál, který měli doma. Veliký dík proto patří i rodičům, kteří pomáhali např. se sháněním pomůcek. A já jsem na Vás, milí deváťáci, poprávu pyšná;-).

Už teď se těšíme, jak budou tyto výrobky, stejně jako miniprojektíky žáků šestých tří (závěsy „hmyz“) a lapbooky sedmáků (téma: právě kvetoucí rostliny- bude jim zadáno v nejbližších dnech) zdobit interiér naší školy.

Fotoukázku některých z nich uveřejňujeme níže.

J. Hnátová