Informace MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia pro rok 2020

  • Post published:11.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci, níže uvádíme důležité informace týkající se přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2020/2021.

Řádný termín přijímacích zkoušek na SŠ  a víceletá gymnázia:

Čtyřleté obory     – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Náhradní termín (pokud jste nemocní a z řádného termínu jste se omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy)

Čtyřleté obory     – 23. června 2020

Víceletá gymnázia – 23. června 2020

MŠMT rozhodlo také o prodloužení času pro složení zkoušky o 15 minut u matematiky a o deset minut u českého jazyka.

Někteří žáci budou ještě vykonávat Školní přijímací zkoušku (např. z Aj, OSP, atd.) – škola, na kterou se žák hlásí Vás bude informovat o konání této zkoušky (pozvánka poštou, sledujte webové stránky daných škol).

Termíny školních přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory i víceletá gymnázia:

  První řádný termín školní přijímací zkoušky: 3. 6., 4. 6.

  Druhý řádný termín školní přijímací zkoušky: 5. 6., 6. 6.

  (škola může ovšem zkoušku posunout i na termín 25. 5. -26. 5.)

Náhradní termíny této školní přijímací zkoušky proběhnou mezi dny 19. – 22. 6.

(škola může ovšem zkoušku posunout i na termín 15. 6. -18. 6.)

 Výsledky přijímacího řízení

  1. Hodnocení testů jednotné zkoušky zajišťuje CERMAT, do 7 kalendářních dnů po řádném termínu je předá oběma středním školám, které jste uvedli na přihlášce.
  2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů od jednotné zkoušky. – čtyřleté obory 16. 6., víceletá gymnázia 17. 6.
  3. Výsledky o přijetí budou na webových stránkách školy.
  4. Výsledky o nepřijetí – budou zaslány poštou.
  5. Není možné psát odvolání – proti rozhodnutí ředitele se nelze odvolat – z důvodu urychlení procesu přijímání – to znamená, že na uvolněná místa se budou automaticky posouvat uchazeči pod čarou.
  6. Zápisový lístek dostali žáci 9.ročníku již při rozdávání přihlášek na SŠ (na konci ledna), uchazeči o víceletá gymnázia si vyzvednou zápisový lístek ve škole v sekretariátu ve všední den mezi 9:00h-12:00h (doporučujeme si předem zavolat na tel: 257 760 144 . V případě ztráty zápisového lístku vydá škola jeho duplikát oproti čestnému prohlášení o jeho ztrátě a zaplacení poplatku 100,-Kč.
  7. Odevzdání zápisového lístku na střední školu – do 5 dní od zveřejnění výsledků na středních školách. Tímto lístkem vyjadřujete závazně úmysl vzdělávat se na této škole a zároveň  uvolňujete místo na druhé škole pro uchazeče pod čarou.

Zdroj: www.msmt.cz