INFORMACE K VÝUCE 9.ROČNÍKŮ OD 11.5.2020

  • Post published:6.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

níže podáváme podrobnější informace k výuce 9.A a 9.B na půdě školy od 11.5.2020.

Třída bude mít do 15ti žáků. Výuka bude probíhat blokově 2x v týdnu.

Rozvrh 9.A:

Úterý: 7:50h-11:30h MATEMATIKA

Čtvrtek: 7:50h-11:30h ČESKÝ JAZYK

Výuka probíhá v učebně č. 12

Rozvrh 9.B:

Pondělí: 7:50h-11:30h MATEMATIKA

Středa: 7:50h-11:30h ČESKÝ JAZYK (výjimečně nebude ve středu 13.5., ale v pátek 15.5., pak již všechny další středy)

Výuka probíhá v učebně č. 13

Přestávky mezi hodinami budou probíhat dle standardního rozvrhu.

V ostatní dny a v dalších předmětech bude výuka pro žáky 9.ročníků probíhat na dálku tak, jak byli doposud zvyklí. Předměty, které měli žáci v on-line kalendáři nastavené ve dny, kdy budou docházet na prezenční výuku Čj a Mat, budou posunuty do jiných dnů. Prosíme, dohlédněte na to, aby děti sledovaly tyto změny.

Vyučující budou evidovat docházku přihlášených žáků. V případě jakékoli absence je třeba (vzhledem k situaci) předem či neprodleně žáka omluvit třídní učitelce.  

Nikdo nemůže být do rozdělených skupin 9.A a 9.B přijat dodatečně.

Pokud žák nebude opakovaně dodržovat stanovená hygienická pravidla, může být z přípravy na přijímací zkoušky vyřazen.

Základní hygienická opaření (podrobněji viz metodický pokyn MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020).

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce horních cest dýchacích.

Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce, časté větrání, důkladné čištění všech místností a zejména povrchů a předmětů, které používá velký počet lidí.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (používání roušek, odstupy 2 metry).

Není dovoleno se shromažďovat před školou, také zde je třeba dodržovat 2 metrové odstupy, i zde je třeba mít vždy roušku.

Ve společných prostorách školy, tedy mimo třídu, je rovněž nutné dbát na zakrytí úst a nosu rouškou. Je třeba minimalizovat kontakty mezi skupinami i mezi jednotlivci. Při přesunech po budově školy je nutné dodržovat odstupy, nejlépe 2 metry.

Po příchodu do třídy a po každém vyučovacím bloku je nutné si okamžitě důkladně umýt ruce a použít dezinfekci na ruce (vše potřebné bude k dispozici).

V každé lavici bude sedět pouze 1 žák. Lavice budou rozmístěny tak, aby byl dodržen minimální odstup 2 metry mezi jednotlivými žáky.

Při výuce nemusí mít žáci ani pedagog roušky, pokud budou dodržovat 2metrové odstupy. Roušku si každý žák uloží do připraveného sáčku.

Studijní skupina bude dle metodického pokynu MŠMT vyzvednuta před školou vyučujícím, kterého žáci mají na výuku ten den, v 7:40h před budovou školy.

Složení skupin je neměnné po celou dobu.

 Aby se žáci mohli zúčastnit výuky, musí splnit následující, jinak nebudou do budovy školy vpuštěni:

  • povinnost při vstupu do školy odevzdat podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bude vybíráno u vstupu do školy dne 11.5.2020
  • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 Školní jídelna bude v provozu, v případě zájmu o oběd pro své dítě, individuálně kontaktujte ředitelku školní jídelny paní Bc. H. Jahodovou.

Předem Vám moc děkuji, že spolu s námi vytvoříte bezpečné místo jak pro výuku žáků, tak i našich zaměstnanců. 

Děkujeme za spolupráci, těšíme se na žáky.

Vedení školy.