Recyklování

  • Post published:8.2.2018

V pondělí 5. února využily třídy 1. stupně nabídku o.p.s. Recyklohraní, do jejíhož programu jsme již několik let zapojeni. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT, který si klade za cíl prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí formou her a praktických činností. Pod vedením dvou lektorů si postupně všechny děti připomněly základy třídění odpadů, zjistily, co dělat s vysloužilými elektropřístroji a který odpad je vhodné vozit do sběrného dvora. Na modelech zkoumaly, z jakých materiálů se skládá baterie, počítač, či pračka apod. Děti byly překvapené, že se v počítačích nachází i zlato. Nakonec se dozvěděly, k čemu se recyklovaný materiál znovu využívá.

 

Hereitová, M. Pézlová