Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

  • Post published:26.6.2020

V prosluněném dopoledni 25. června 2020 se naše škola loučila na zahradě se žáky 9. A, kteří navštěvovali školu od roku 2011 a se žáky 9. B, kteří přišli z okolních obcí do naší školy v roce 2016. Loučení bylo pojato, jak jinak, slavnostně- žáci i učitelé přišli společensky oblečení, v krásné zeleni bylo připraveno posezení pro žáky i pro pedagogický sbor, nechyběly památeční absolventské šerpy se jmény spolužáků, pro každého žáka škola připravila list s osobními vzkazy od učitelů a drobné občerstvení (za jeho přípravu velmi děkujeme vranské školní jídelně). Po přivítání k deváťákům promluvila nejprve paní ředitelka, poté zavzpomínali na léta strávená se svou třídou třídní učitelé a pak už následovalo slavnostní “ošerpování”. Žákům byl předán památečních list a vysvědčení o dosaženém základním vzdělání. Druhou část posledního společného setkání řídili naopak žáci. I deváťáci měli totiž pro své učitele připravena překvapení a dárky na rozloučenou.


Naši milí deváťáci, ať se Vám v další etapě Vašeho života daří a do vranské školy máte vždy dveře otevřené…