Platba za školní družinu a školní klub v novém školním roce 2020/2021

  • Post published:16.6.2020

Na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2020/2021

  • za školní družinu 250,-Kč měsíčně
  • za školní klub 100,-Kč měsíčně

Platba pololetně 1250,-Kč, celkem na celý rok 2500,-Kč.

Datum splatnosti 1. pololetí do 18.9. 2020 a za 2. pololetí do 18.1.2021. 

Ve Vraném nad Vltavou                                                   Mgr. Daniela Pořízková

16.6.2020                                                                                          ředitelka školy