Mezipředmětový projekt 3D ostrov

  • Post published:14.3.2023

Na začátku ledna obdrželi žáci 6. tříd zadání pro mezipředmětový projekt. Zadání znělo jednoduše: Ve skupinách vytvořte 3D model vymyšleného ostrova. V rámci hodin výtvarné výchovy žáci pracovali na vytvoření ostrova dle požadavků a s dodržením zásad pro tvorbu map. Z kartonu vytvořili jednotlivé vrstvy odpovídající nadmořské výšce. Na ostrově vytvořili řeky, jezera, silnice, obce či turistické trasy. Pro vše vytvořili názvy a kartografické značky, které vysvětlili v legendě jejich ostrova.

Po dokončení tvorby ostrova se v hodinách českého jazyka žáci věnovali vymýšlení a sepsání příběhu jejich ostrova. Příběhy mohly obsahovat i nadpřirozené jevy či neuvěřitelné příběhy. Tento příběh poté žáci použili na samotnou prezentaci jejich výtvoru. Ve skupině si žáci rozdělili vytvořený příběh a ten přednesli před třídou. Při tom ukazovali popisovaná místa přímo na svém ostrově. Žáci se vzájemně chválili, smáli se neuvěřitelným příběhům i se podivovali nad prvky, které vytvořily jiné skupiny. Níže se můžete podívat na výsledky tohoto projektu. Ráda bych poděkovala kolegyním, které v rámci výtvarné výchovy a českého jazyka věnovaly čas přípravě tohoto projektu. Věřím, že si z něj žáci odnášejí mnoho zkušeností a zábavy.